JIGGER JIGS

 

JIGGER FOO JIGS

Jigger foo jig  1/32oz pink/black/pink 1.40ea

Jigger foo jig  1/32oz pink/black/pink 3pk  3.50

 

Jigger foo jig  1/32oz red/red/white 1.40ea

Jigger foo jig  1/32oz red/red/white  3pk  3.50
 

Jigger foo jig  1/64oz brown/black/brown 1.40ea

Jigger foo jig  1/64oz brown/black/brown  3pk  3.50

Jigger foo jig  1/32oz brown/black/brown 1.40ea

Jigger foo jig  1/32oz brown/black/brown 3pk   3.50
 

Jigger foo jig  1/32oz white/red/white 1.40ea

Jigger foo jig  1/32oz white/red/white 3pk   3.50
 

 

Jigger foo jig  1/16oz  Chartreuse 1.40ea

Jigger foo jig  1/16oz  Chartreuse  3pk 3.50
 

Jigger foo jig  1/16oz  green/black/green 1.40ea

Jigger foo jig  1/16oz  green/black/green  3pk  3.50
 

JIGGER GUINEA JIGS

Jigger guinea jig 1/32oz red/black/black red  1.50ea

Jigger guinea jig 1/32oz red/black/black red  3pk  3.75
 

Jigger guinea jig 1/32oz teal/black/black blue  1.50ea

Jigger guinea jig 1/32oz teal/black/black blue  3pk  3.75
 

Jigger guinea jig 1/32oz brown/black/black lt.brown  1.50ea

Jigger guinea jig 1/32oz brown/black/black lt.brown  3pk  3.75
 

OUT OF STOCK  Jigger guinea jig  1/64oz chartreuse/chartreuse/black chart  1.50ea

OUT OF STOCK Jigger guinea jig  1/64oz chartreuse/chartreuse/Black chart   3pk  3.50

 

Jigger foo jig  1/16oz  teal/black/black white 1.50ea

Jigger foo jig  1/16oz  teal/black/black white  3pk  3.50
 

Back to Crappie Jigs     Back to homepage CHUCKANDDEB