FLU FLU JIGS  (CUSTOM JIGS AND SPINS)

 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white black  1pk  1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white black  2pk   2.99
 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white yellow  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white yellow  2pk   2.99
 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white chartreuse  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white  chartreuse  2pk   2.99
 

out of stock

  

 

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook  white white   1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook  white  white  2pk   2.99
Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white white   1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white  white  2pk   2.99
 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  black/ chartreuse lime  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  black/ chartreuse lime  2pk   2.99
 

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook  pink white  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook  pink white  2pk   2.99

 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  orange/ orange yellow  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  orange/ orange yellow  2pk   2.99
 

 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white/ orange   1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  white/ orange   2pk   2.99
 

 

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  glow red white   1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/32oz Size 8 hook  glow red white   2pk   2.99

 

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook white/pink  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook white/pink  2pk   2.99
 

 

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook chartreuse/chartreuse&lime  1pk   1.75

Flu Flu jigs 1/64oz Size 8 hook chartreuse/chartreuse&lime  2pk   2.99
 

 

Back to Crappie Jigs     Back to homepage CHUCKANDDEB